VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS
Mapei produktu
ekskluzīvais Pārstāvis
Baltijas Valstīs

Jaunumi

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

2024. gada 4. janvārī SIA Velve Materiālu Sistēmas Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros noslēdza līgumu Nr. 17.2-5-L-2024/63 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu procesu digitalizācijai komercdarbībā, Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājies biznesa vadības programmu, kas nodrošina vairāku, iepriekš manuāli veiktu, procesu automatizāciju.