Objekti

K. Ulmaņa gatves pārvads pār dzelzceļu, Rīga

Šajā objekta tika izmantoti sekojošie materiāli:

Kopējais apjoms ~ 11000 m2

Projekta realizētājs: Ģenerāluzņēmējs: SIA „TILTS”; Apakšuzņēmējs: SIA „Rīgas tilti” 

Projekta realizācijas laiks: 2013. gads

Atpakaļ