Velve M.S. Tehnoloģijas
Mapei produktu
ekskluzīvais Pārstāvis
Baltijas Valstīs

Grīdu izveide Limbažu poliklīnikā

Realizēts grīdu izveides projekts Limbažu poliklīnikā - izmantojot MAPEI Mapefloor EP Compact sistēmu.

Neslīdošs, augstas noslodzes noturīgs pretputekļošanās pārklājums telpām ar paaugstinātām higiēnas prasībām. Piemērots arī farmācijas un pārtikas rūpniecības telpās.

Darbu veicēji SIA "Mapei J"

Šajā objekta tika izmantoti sekojošie materiāli

MAPECOAT UNIVERSAL

MAPECOAT UNIVERSAL

CAURSPĪDĪGS, DIVKOMPONENTU, ŠĶĪDINĀTĀJU NESATUROŠS EPOKSĪDSVEĶU BĀZES SASTĀVS

PRIMER EP

PRIMER EP

Divkomponentu, šķīdinātāju saturošs epoksīdsveķu bāzes gruntēšanas sastāvs cementu saturošu pamatņu un industriālo grīdu nostiprināšanai un ūdens uzsūces ierobežošanai